Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

“Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Üniversite” parolasıyla çıktığımız bu yolculukta güçlü ve kurumsal kimliğimiz ile nitelikli Yabancı Dil Eğitimi veren bir kurum olmaktır.

Misyonumuz

  • Öğrencilerin disiplinler arası akademik çalışmalarda başarılı olmaları için öğrencilere gerekli temel bilgi ve becerileri sağlamaktır.
  • Öğrencilerin İngilizce dil bilincini, bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, öğrencilere bağımsız çalışma desteği ve yüksek nitelikli eğitim sağlayarak onların eleştirisel ve yaratıcı düşünmelerini geliştirmektir.
  • Dolayısıyla temel amacımız, genel akademik ve kişisel becerilerin yanında İngilizce ile ilgili becerileri de öğrencilere sağlamaktır.
  • “Dili çok iyi bilmek ve kullanmak” ilkesini öncelikli olarak benimseyen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi %100 İngilizce eğitimiyle öğrencileri uluslararası standartlardaki yükseköğretimin gerektirdiği İngilizce dil bilgisi ve becerileriyle donatmayı ve mesleki hayatlarına en iyi şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır.

Değerlerimiz

  • İnsan odaklı,
  • Tarım, doğa, hayvancılık, gıda alanlarının stratejik üstünlük için öncü olduğunun bilinmesi,
  • Araştırmacı ve yenilikçi bir akılla öğrenim sağlayan,
  • Bütüncül ve ayrıntılı bakmayı-değerlendirmeyi beceren bireyler yetiştiren,
  • Yerelin önemini küreselin gerçekliğini aktarabilen,
  • Sürdürülebilir öğrenimin etkili yöntem ve araçlarla mümkün olacağını uygulamalı olarak göstermek