Etik İlkeler

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Etik İlkeleri

  1. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Yabancı Diller Bölümünün vizyon, misyon ve değerlerine bağlı kalmak
  2. Mesleki, akademik ve idari süreçlerde ve uygulamalarda etik ilkelere uymak

 

2.1. Mesleki Etik Davranışlar:

  1. Görev ve sorumlulukları dâhilinde yer alan personel ve öğrenci kayıtlarını herhangi bir şekilde değiştirmemek veya tahrif etmemek
  2. Kuruma ait resmi yönergeleri, sınıf içi ve dışı uygulamaları, kararları ve kaynakları, kurumun yazılı izni olmadan kişisel, mesleki veya akademik amaçlar veya kazanımlar için kullanmamak
  3. Kurum veya kurum personelinin maddi ve manevi kazanımlarını veya uygulamalarını kişisel çıkarlar için kullanmamak,
  4. Kurum içindeki görev, sorumluluk, kariyer ve akademik çalışma gibi kurumsal ve mesleki ayrıcalıkları kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmamak.
 

2.2. Akademik ve İdari Süreçlere Yönelik Etik İlkeler:

  1. Kurum içindeki görevlendirmeleri, profesyonellik ve yetkinlik esasına dayalı olarak gerçekleştirmek,
  2. Farklı alanlarda yetkinlik, kariyer ve liyakat sahibi personel olarak, profesyonel bir yaklaşımla sorumluluk almak ve görevlerimizden kaçınmamak,
  3. Görev ve sorumluluklarımızın yer aldığı alanlarda (sınıf, ofis, laboratuvar vb.), kurumun hedeflerini başarıyla gerçekleştirmek için çalışmak,
  4. Kurum içindeki görevlendirmelerde, çalışanlar arasında hakkaniyet ve adaleti gözetmek ve herkese eşit fırsatlar sunmak.