Lisansüstü İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı

Üniversitemize yeni kaydolan yüksek lisans öğrencilerinin İngilizce yeterliliklerini ölçme amacıyla akademik yılın başında İngilizce Yeterlik Sınavı yapılacaktır. İngilizce Yeterlik Sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır.

Aşama 1: Dinleme Sınavı (30 Puan)

Dinleme sınavı, üç kısımdan oluşmaktadır. Her kısım, farklı bir kayıt içermektedir.

Aşama 2: Yazılı Sınav (70 Puan)

Yazılı sınav, öğrencilerin İngilizce kelime ve dilbilgisini ölçmeye yönelik sorulardan ve okuma metinlerinden oluşmaktadır. Yazılı sınavla ilgili detaylar aşağıdaki gibidir.

  1. Kelime bilgisi (15 puan)
  2. Dil bilgisi (15 puan)
  3. Okuduğunu anlama (40 puan)

*** Sınav tarih ve yeri ile ilgili Üniversitemiz web sitesi duyurularını takip ediniz. 


686 Örnek İngilizce Yeterlik Sınavı (YL)_Yazılı Eki indir
686 Örnek İngilizce Yeterlik Sınavı (YL)_Dinleme Eki indir
686 Örnek İngilizce Yeterlik Sınavı (YL)_Cevap Anahtarı Eki indir
686 Audio Eki indir