Devam Zorunluluğu

İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim süresi 32 haftadır. Haftada 27 saat olmak üzere toplam 864 saat İngilizce eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin derslerin % 85’ine (734 saat) devam etmeleri zorunludur. Öğrenciler, %15 (130 saat) devamsızlık hakkına sahiptir. Mazeretsiz olarak devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bulundukları sınıfta başarısız sayılır.