Devam Zorunluluğu

Hazırlık sınıfında haftada 32, toplamda 1216 saat İngilizce dersi verilmektedir. Öğrencilerin derslerin % 85’ine (1034 saat) devam etmeleri zorunludur. Öğrenciler, 182 saat devamsızlık hakkına sahiptir. Mazeretsiz olarak devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bulundukları sınıfta başarısız sayılır.