İngilizce Yeterlik Sınavı

Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilerin İngilizce yeterliklerini ölçme amacıyla akademik yılın başında İngilizce Yeterlik Sınavı yapılacaktır. İngilizce Yeterlik sınavı 3 kademeden oluşmaktadır:

 • Yazılı Sınav
 • Konuşma Sınavı
 • Dinleme Sınavı

Yazılı Sınav iki aşamadan oluşmaktadır.

 • Birinci aşama, kelime bilgisini ölçen 10, okuduğunu anlamayı test eden 20 ve İngilizce yeterliği ölçen 20 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır.
 • İkinci aşamada ise verilecek olan bir konu başlığı ile ilgili olarak öğrencilerden en az 150 kelimeden oluşan bir kompozisyon yazmaları istenecektir.

Sözlü Sınav iki aşamalıdır.

 • Birinci aşamada öğrencinin kendisi hakkında genel bilgi vermesi istenecektir.
 • İkinci aşama, öğrencinin gelecekteki planları ve hedeflerine yönelik sorulan sorulardan oluşacaktır.

Dinleme Sınavı iki aşamayı içerir.

 • Birinci aşamada öğrenciye İngilizce bir parça dinletilecek ve bu parçayla ilgili boşluk doldurma çalışması yaptırılacaktır.
 • İkinci aşamada ise yarım bırakılmış İngilizce bir hikâye dinletilerek, hikâyenin geri kalanının tahmin edilmesi ve yazılması istenecektir.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 • Yazılı sınav birinci aşama 25, ikinci aşama 25 olmak üzere toplam 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sözlü sınav birinci aşama 5, ikinci aşama 20 olmak üzere toplam 25 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Dinleme sınavında birinci aşama 10, ikinci aşama 15 olmak üzere 25 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • İngilizce Yeterlik sınavında toplam başarı puanı en az 70 olan öğrenciler başarılı sayılacaklardır.