İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı

Üniversitemize yeni kaydolan öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ölçme amacıyla akademik yılın başında İngilizce Yeterlik Sınavı yapılacaktır. İngilizce Yeterlik Sınavı 3 kademeden oluşmaktadır.
  1. Dinleme Sınavı: Öğrencilere 3 farklı dinleti uygulanacaktır.
  2. Yazılı Sınav: İki aşamadan oluşmaktadır.

- Birinci aşama:  

Kelime bilgisi: 10 soru

Dilbilgisi: 25 soru 

Okuduğunu anlama: 15 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir sınavdır.

- İkinci aşama ise, verilecek olan bir konu başlığı ile ilgili olarak öğrencilerden en az 250 kelimeden oluşan bir kompozisyon yazmaları istenecektir.

  1. Sözlü Sınav: İki aşamalıdır.

- Birinci aşamada öğrencinin kendisi hakkında genel bilgi vermesi istenecektir.

- İkinci aşamada ise farklı konu başlıklarından oluşan sorular sorulacaktır.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

- Yazılı sınav; birinci aşama 50 puan, ikinci aşama 15 puan olmak üzere toplam 65 puan üzerinden değerlendirilecektir.

- Sözlü sınav; birinci aşama 5 puan, ikinci aşama 15 puan olmak üzere toplam 20 puan üzerinden değerlendirilecektir.

- Dinleme sınavı ise 15 puan üzerinden değerlendirilecektir.

- İngilizce Yeterlik Sınavında toplam başarı puanı en az 65 olan öğrenciler başarılı sayılacaklardır.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAV TARİHLERİ VE YERİ

11 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 09:30

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı-I (Dinleme + Dil Bilgisi + Okuma (Test) + Yazma (Kompozisyon))

12 Eylül Salı Saat: 09:30

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı-II (Konuşma)

_____________

Sınav Yeri: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi /Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Binası

Adres: Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram/KONYA/TÜRKİYE

Not: Dinleme ve Konuşma sınavı Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı binasında, Yazılı sınav KGTÜ Merkez binasında yapılacaktır.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Yabancı Diller Bölümü
2023-2024 Akademik Yılı
İngilizce Yeterlilik Sınavı Zaman Tablosu

11.09.2023

Pazartesi

12.09.2023

Salı

Dinleme Sınavı

1.Grup: 09:30 – 09:55

2.Grup: 10.00 – 10.25

Konuşma Sınavı

09:30

Yazılı Sınav

10:45 – 13.00

· Dinleme Sınavı ve Konuşma Sınavı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Binası’nda yapılacaktır.

· Yazılı Sınav Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Merkez Binası’nda yapılacaktır.

 


260 Proficiency Exam_Sample Listening Eki indir
260 Proficiency Exam_Sample Written Exam Eki indir
260 Sample Prof. Exam_Answer Key Eki indir
260 Listening_Part A Eki indir
260 Listening_Part B Eki indir
260 Listening_Part C Eki indir