Öğretim Görevlisi Alım İlanı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden
(19.02.2024 Tarih ve 32465 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

Üniversitemiz akademik birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 6 (altı) Öğretim Üyesi ile“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca, 2 (iki) Öğretim Görevlisi olmak üzere (ders veren) alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Fakültesi

Bölümü

Unvanı

ALES

Yabancı Dil

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

Rektörlük

Yabancı Diller Bölümü

Öğretim Görevlisi

70 (Yetmiş)
SÖZ

90

(Doksan)

2

İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Dili Eğitimi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya Çeviribilim (İngilizce) Lisans Mezunu olmak. Bu alanların birinden tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

     

Başvuru ve Sınav Takvimi:
      İlan yayın tarihi: 19.02.2024

      Son başvuru tarihi: 04.03.2024                                                                                               

      Ön değerlendirme İlan: 06.03.2024

      Giriş sınavı tarihi: 11.03.2024

      Sonuç açıklanma tarihi: 13.03.2024                                                                                

Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)
 2. Özgeçmişi (YÖK formatında),
 3. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi,
 4. Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir),
 5. Vesikalık fotoğraf (1 adet),
 6. Lisans/lisansüstü mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge,
 7. Lisans/Lisansüstü mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge,
 8. ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
 9. Yabancı Dil Puanı gösterir belge (İngilizce dilinde son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)
 10. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
 11. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali.

 

Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, son başvuru tarihi Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İletişim: E-Posta: personel@gidatarim.edu.tr      Telefon: (0332) 223 5454 - 223 5469

 

Yukarıdaki ilana  www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.