Lab Class

resim2

Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü öğrenciler için oluşturulmuş bilgisayar laboratuvarı, her bir öğrenciye sağladığı bilgisayar erişimi ve online uygulamalar sayesinde derste işlenilen konular hakkında pratik yapma olanağı sunmaktadır.