Öğretim Görevlisi Alımı Giriş Sınavı Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz ilgili akademik birimlerinde görevlendirilmek üzere Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımıyla ilgili olarak “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 03.09.2022 tarih ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de (aynı zamanda web sitemizde) yayımlanan ilana başvuran ve ön değerlendirme neticesinde giriş sınavına girmesi uygun bulunan adayların 27.09.2022 tarihinde yapılan Giriş Sınavı Sonuçları aşağıda verilmiştir.
 

REKTÖRLÜK
Yabancı Diller Bölümü (2kişi)

Lisans Mezuniyet Notu

ALES-SÖZ

Yabancı Dil

Giriş Sınavı

Değerlendirme Sonucu*

 

4’lük

Sistem

 

100’lük Sistem

(YÖK)

%10

Puanı

%30

Puanı

%30

Notu

%30

Toplam Puanı

Sonuç

Sıra No

Adı Soyadı

1

C***n B****D***N

3,18

80,86

8,086

85,5145

25,6544

93,75

28,125

90,00

27,00

88,8654

Kazandı (Asıl)

2

F***a Ö***R

2,20

58,00

5,800

70,5989

21,1797

93,75

28,125

95,00

28,50

83,6047

Kazandı (Asıl)

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü (1 kişi)

Lisans Mezuniyet Notu

ALES-SAY

Yabancı Dil

Giriş Sınavı

Değerlendirme Sonucu*

Sıra No

Adı Soyadı

 

4’lük

Sistem

 

100’lük Sistem

(YÖK)

%30

Puanı

%30

Puanı

%10

Notu

%30

Toplam Puanı

Sonuç

1

Ş***a K*****U

3,24

82,26

24,678

80,3515

24,1054

80,00

8,000

70,0

21,0

77,7834

Kazandı (Asıl)

2

D**a E**Z

3,35

84,83

25,449

72,2378

21,6713

63,75

6,375

70,0

21,0

74,4953

Kazandı (Yedek)

3

K***a M***K

3,13

79,70

23,910

70,6720

21,2016

86,25

8,625

60,0

18,0

71,7366

Kazanamadı

4

A***n*r K**D***R

2,56

-

-

71,9530

-

86,25

-

Sınava Girmedi

-

Başarısız

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Lisans Mezuniyet Notu

ALES-SAY

Yabancı Dil

Giriş Sınavı

Değerlendirme Sonucu*

Sıra No

Adı Soyadı

 

4’lük

Sistem

 

100’lük Sistem

(YÖK)

%30

Puanı

%30

Puanı

%10

Notu

%30

Toplam Puanı

Sonuç

1

E*f U***L

3,98

99,53

29,8590

76,3952

22,9186

90,00

9,000

80,0

24,0

85,7776

Kazandı (Asıl)

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Lisans Mezuniyet Notu

ALES-SAY

Yabancı Dil

Giriş Sınavı

Değerlendirme Sonucu*

Sıra No

Adı Soyadı

 

4’lük

Sistem

 

100’lük Sistem

(YÖK)

%30

Puanı

%30

Puanı

%10

Notu

%30

Toplam Puanı

Sonuç

1

M****t Ç***K

2,82

72,46

21,7380

88,0028

26,4008

82,50

8,250

75,00

22,50

78,8888

Kazandı (Asıl)

 

*Giriş Sınavını kazanan adayların işe başlama işlemleri için en geç 13 Ekim 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıdaki evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunması gerekir, bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İşe başlama başvurusu yapacak adaylarından istenen belgeler:

 • İşe başlama dilekçesi (Başvuru esnasında Personel Daire Başkanlığından temin edilebilir)
 • Özgeçmişi
 • Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 • İkametgâh belgesi (e-devlet üzerinden)
 • Vesikalık fotoğraf (4 adet)
 • Sağlık Raporu (Çalışabilir olduğunu gösterir belge)
 • Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet durumlarını gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti,
 • Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti,
 • Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyeti transkriptleri aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti,
 • ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)

Dosya halinde teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Not: İşe Başlama belgeleri tam olan adaylar 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucuna göre işe başlatılacaktır.

 

İletişim: Personel Daire Başkanlığı; Telefon: 0 (332) 223 5488- 5423 E-posta: personel@gidatarim.edu.tr

 

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.