Öğretim Görevlisi Alım İlanı

(03.09.2022 tarih ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 8 (sekiz) adet Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde (en son 19.09.2022) başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Fakültesi

Bölümü

Unvanı

ALES

Yabancı Dil

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

Öğretim Görevlisi

70

(Yetmiş)

SAY

80

 (Seksen)

2

Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Bu alanlardan birinden veya Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanından Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce)

Öğretim Görevlisi

70

(Yetmiş)

SAY

80

 (Seksen)

2

Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinden Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

İç Mimarlık

(Türkçe)

Öğretim  Görevlisi

70

yetmiş SAY

 

50

elli

1

İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinden Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

Rektörlük

Yabancı Diller Bölümü

(İngilizce)

 

Öğretim Görevlisi

 

70

(Yetmiş)

SÖZEL

90

(Doksan)

3

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Çeviri Bilim/Mütercim Tercümanlık lisans mezunu olmak. Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

 

İlan Takvimi

Resmî Gazetede Yayım:      03.09.2022
Son Başvuru Tarihi:             19.09.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.09.2022
Giriş Sınavı Tarihi:              27.09.2022
Sonuç Açıklama Tarihi:      29.09.2022

Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)
 2. Özgeçmişi (YÖK formatında),
 3. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
 4. Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir),
 5. Vesikalık fotoğraf (1 adet),
 6. Lisans mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge,
 7. Lisans mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge,
 8. Tezli Yüksek Lisans mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge,
 9. Tezli Yüksek Lisans mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge
 10. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti,
 11. ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
 12. Yabancı Dil Puanı gösterir belge (İngilizce dilinde son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)
 13. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
 14. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali.

Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, Son başvuru tarihi: 19.09.2022’dir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İletişim: E-Posta: personel@gidatarim.edu.tr
Telefon: (0332) 223 5423- 223 5374

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ